AIDS AWARENESS PICTURE GALLERY

Κέντρα Ελέγχου και Αναφοράς AIDS

Χρονολογικά Στοιχεία για την Εξέλιξης της Επιδημίας

Βιβλιογραφικές Αναφορές

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z
Α - Β - Γ - Δ - Ε - Ζ - Η - Θ - Ι - Κ - Λ - Μ - Ν - Ξ - Ο - Π - Ρ - Σ - Τ - Υ - Φ - Χ - Ψ - Ω

Balasegaram, M. (2001). AIDS: The worst yet to come. BBC News Online. June 4, 2001.

Balter, M. (1998). Virus from 1959 sample marks early years of HIV. Science. 1998, Vol. 279, No. 801, pp. 44-51.

Beardsell, S. (1994). Should wider HIV testing be encouraged on the grounds of HIV prevention? AIDS Care, Vol. 6, No. 1, pp. 5-19.

Beil, L. (1999). Tracing origins of AIDS raises new questions. Study of HIV's history could offer look at future. The Dallas Μorning Νews, February 22, 1999.

Γεωργούλιας, Β. (1989). Διάγνωση της μόλυνσης. Στο: HIV-AIDS, Ιός της Επίκτητης Ανοσολογικής Ανεπάρκειας. Υποεπιτροπή Εκπαίδευσης της Εθνικής Επιτροπής AIDS. Αθήνα: Εθνική Φαρμακοβιομηχανία Α.Ε., σελ. 75-85.

Γκόμα, Φ. (1995). Δυνατότητα συμβουλευτικής παρέμβασης στην οικογένεια και μεταβολή στη δυναμική των σχέσεων. Ελληνικά Αρχεία AIDS, τ. 3, 2, Απρίλιος-Ιούνιος 1995, σελ. 168-171.

CMA (Canadian Medical Assosiation), Expert Working Group on HIV Testing. (2000). Counselling guidelines for HIV testing. Ottava: Canadian Public Health Association.

Δαρδαβέσης, Θ., Δελίδου, Κ., Στοφορόπουλος, Η., Λοϊζίδης, Θ. και Αγγελίδου, Α. (1997). Στάσεις και συμπεριφορά σπουδαστών Τ.Ε.Ι σε σχέση με την HIV λοίμωξη. Ελληνικά Αρχεία AIDS, τ. 5, 3, Ιούλιος-Σεπτέμβριος 1997, σελ. 269-275.

Δαρδαβέσης, Θ. (1999). Επιδημιολογία του Συνδρόμου της Επίκτητης Ανοσολογικής Ανεπάρκειας (ΣΕΑΑ). Ελληνικά Αρχεία AIDS. τ. 7, 2, Απρίλιος-Ιούνιος 1999, σελ.84-102.

Δημητρόπουλος, Ε. (1999). Συμβουλευτική και Συμβουλευτική Ψυχολογία. Αθήνα: Γρηγόρη.

De Bruyn, M. (1996). HIV Testing and Counselling as a Prevention Method. Amsterdam: AIDS Coordination Bureau.

Friedman S. R., Des Jarlais Don C. & Goldsmith D. S. An overview of AIDS prevention efforts aimed at intravenous drug users circa 1987. The Journal of Drug Issues, Vol. 19, No. 9, 1989, pp. 93-112.

Froland, S.S., Jenum, P., Lindboe, C.F., Wefring, K.W., Linnestad, P.J. & Bohmer, T. (1988). HIV-1 infection in Norwegian family before 1970. Lancet, 1988, issue, 1344-5.

Garret, L. (2000). AIDS virus traced to 1675. Newsday, July 11, 2000.

Garry, R.F., Witte, M.H., Gottlieb, A.A., Elvin-Lewis, M., Gottlieb, M.S., Witte, C.L., Alexander, S.S., Cole, W.R. & Drake W.L Jr. (1988). Documentation of an AIDS virus infection in the United States in 1969, Jama (The journal of American Medical Assosiation), Vol. 260, No.14, pp. 2085.

Humphrey, G.M. & Zimpfer, D.G. (1996). Counselling for Grief and Bereavement. Sage Publications.

Hutchinson, M. (2001). AIDS 20 years on, BBC News Online, June 4, 2001.

Ινστιτούτο Παστέρ. (1998). AIDS. Τα δεδομένα, οι προσδοκίες. Paris: EDITIONS 21.

Ιωαννίδη-Καπόλου, Ε. Ν. (1997). Οι κοινωνικές αναπαραστάσεις της σεξουαλικής συμπεριφοράς στην αντιμετώπιση του AIDS. Ελληνικά Αρχεία AIDS, τ. 3, 2, Απρίλιος-Ιούνιος 1997, σελ. 165-174.

Ivey, A.E, Gluckstern, N.B & Ivey, B.M. (1993). Συμβουλευτική: Μέθοδος Πρακτικής Προσέγγισης. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα.

Ivey, A.E & Gluckstern, N.B. (1995). Συμβουλευτική: Βασικές Δεξιότητες Επιρροής. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα.

Καλοταιράκης, Α. (1989). AIDS: θεραπευτική αντιμετώπιση, νοσηλευτικά προβλήματα. Στο: HIV-AIDS, Ιός της Επίκτητης Ανοσολογικής Ανεπάρκειας, Υποεπιτροπή Εκπαίδευσης της Εθνικής Επιτροπής AIDS, Αθήνα: Εθνική Φαρμακοβιομηχανία Α.Ε., σελ. 115-127.

ΚΕΕΛ (Κέντρο Ελέγχου Ειδικών Λοιμώξεων), Επιτροπή Νομικής Υποστήριξης και Νομικών Προβλημάτων, Επιτροπή Ενημέρωσης. (1995). Θεμελιώδεις Αρχές για την Προστασία Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Ατομικών Ελευθεριών σε Σχέση με το AIDS. Αθήνα: ΚΕΕΛ, Υπουργείο Υγείας.

ΚΕΕΛ (Κέντρο Ελέγχου Ειδικών Λοιμώξεων). (2000α). Επιδημιολογική επιτήρηση του HIV/AIDS στην Ελλάδα, τ.11, Ιούνιος 2000.

ΚΕΕΛ (Κέντρο Ελέγχου Ειδικών Λοιμώξεων). (2000β). Επιδημιολογική επιτήρηση του HIV/AIDS στην Ελλάδα, τ.12, Δεκέμβριος 2000.

ΚΕΕΛ, ΣΕΒ και ΓΣΕΕ (Κέντρο Ελέγχου Ειδικών Λοιμώξεων, Σύλλογος Ελ-λήνων Βιομηχάνων και Γενική Συνομοσπονδία Εργατών Ελλάδος). (xxxx). Κώδικας Αρχών, AIDS, ώρα για δράση, στους χώρους εργασίας. Ενημερωτικό Φυλλάδιο.

Κιόρτσης Β. και Παπασπηλιόπουλος Π.Ι. (1997). Ιώσεις: Εγκυκλοπαίδεια Πάπυρος , Λαρούς, Μπριτάννικα, 31, σελ. 85-92. Αθήνα: Πάπυρος.

Κορνάρου, Ε. (1995). Οι οικονομικές επιπτώσεις του AIDS στους χώρους εργασίας. Ελληνικά Αρχεία AIDS, τ. 3, 4, Οκτώβριος-Δεκέμβριος 1995, σελ. 392-398.

Κορνάρου, Ε., Παπαθανασίου, Σ. και Ρουμελιώτου, Α. (1997). Η ενημέρωση των ερωτικών συντρόφων οροθετικών αιμοδοτών για HIV. Ελληνικά Αρχεία AIDS, τ. 5, 3, Ιούλιος-Σεπτέμβριος 1997, σελ. 300-307.

Κορνάρου, Ε., Υφαντόπουλος, Γ. και Παπαευαγγέλου Γ. (1993). Οι οικονομικές επιπτώσεις του AIDS διεθνώς και στην Ελλάδα. Ελληνικά Αρχεία AIDS, τ.1, 2, Οκτώβριος-Νοέμβριος 1995, σελ. 96-108.

Kaplan, R.M., Sallis, J.F Jr. & Patterson T.L. (1993). Health and Human Behavior. Mc Graw-Hill, Inc.

Kain, C.T. (1998a). Counseling HIV-positive clients: The tenets of HIV Affirmative Counseling-Part 1, ACAeNews, Vol. 1, No. 9. May 1998.

Kain, C.T. (1998b). Counseling HIV-positive clients: The tenets of HIV Affirmative Counseling-Part 2, ACAeNews, Vol. 1, No. 10. May 1998.

Kain, C.T. (1998c). Counseling HIV-positive clients: The tenets of HIV Affirmative Counseling-Part 3, ACAeNews, Vol. 1, No. 11. June 1998.

Μαλικιώση-Λοΐζου, Μ. (1999). Συμβουλευτική Ψυχολογία. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα.

Μόνος, Δ. (1991). Κοινωνικές επιπτώσεις του AIDS. Στο: HIV-AIDS, Ιός της Επίκτητης Ανοσολογικής Ανεπάρκειας. Υποεπιτροπή Εκπαίδευσης της Εθνικής Επιτροπής AIDS. Αθήνα: Εθνική Φαρμακοβιομηχανία Α.Ε., σελ. 127-134.

Miller, R. & Bor, R. (1991). AIDS. A guide to clinical counseling. Ed. Dilley J.W. London: Science Press Ltd.

NIAID (National Institute of Allergy and Infectious Diseases). (1998). How HIV causes AIDS. Ενημερωτικό φυλλάδιο της Υπηρεσίας Δημόσιας Υγείας των Η.Π.Α (U.S Public Health Servise).

NIAID (National Institute of Allergy and Infectious Diseases). (1999). HIV Infection and Aids, Ενημερωτικό φυλλάδιο της Υπηρεσίας Δημόσιας Υγείας των Η.Π.Α (U.S Public Health Servise). Bethesda.

ΠΟΥ (Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας) και Εθνικό Κέντρο Αναφοράς AIDS (1991α). Συμβουλευτική για την HIV λοίμωξη και νόσο. Αθήνα: ΒΗΤΑ medical arts.

ΠΟΥ (Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας) και Εθνικό Κέντρο Αναφοράς AIDS (1991β). Πρόληψη της σεξουαλικής μετάδοσης του ιού της ανθρώπινης ανοσολογικής ανεπάρκειας. Αθήνα: ΒΗΤΑ medical arts.

Παπαδάτου, Δ. (1995). Ο κρυφός θρήνος του συγγενικού και φιλικού περιβάλλοντος του ασθενή με AIDS. Ελληνικά Αρχεία AIDS, τ. 3, !, Ιανουάριος-Μάρτιος 1995, σελ. 82-86.

Παπαδάτου, Δ., Αναγνωστόπουλος Φ. (1999). Η ψυχολογία στο χώρο της υγείας. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα.

Παπαευαγγέλου, Γ. (1989). Πρόληψη-Αντιμετώπιση του AIDS. Στο: HIV-AIDS, Ιός της Επίκτητης Ανοσολογικής Ανεπάρκειας, Υποεπιτροπή Εκπαίδευσης της Εθνικής Επιτροπής AIDS. Αθήνα: Εθνική Φαρμακοβιομηχανία Α.Ε.

Παπαευαγγέλου, Γ., Richardson, C. S., Κορκοντζέλου, Ε., Παπουτσάκης, Γ. και Κρεμαστινού, Τζ. (1995). Μέτρα πρόληψης του AIDS στους τοξικομανείς της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ελληνικά Αρχεία AIDS, τ. 3, 2, Απρίλιος-Ιούνιος 1995, σελ. 142-145.

Παπαζήση, Θ. (1995α). Ιατρικό απόρρητο και προσωπικότητα ατόμων με AIDS. Ελληνικά Αρχεία AIDS, τ. 3, 2, Απρίλιος-Ιούνιος 1995, σελ. 176-180.

Παπαζήση, Θ. (1995β). Οικογένεια και προσωπικότητα ατόμων με AIDS: νομικά θέματα στις οικογενειακές σχέσεις. Ελληνικά Αρχεία AIDS, τ. 3, 2, Απρίλιος-Ιούνιος 1995, σελ. 180-183.

Ραβάνης, Χ. (1995). Κοινωνία και Υγεία. Στο: Ποταμιάνος Γ. (Επιμ.) Δοκίμια στην Ψυχολογία της Υγείας. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα.

Ρουμελιώτου, Α. (1991). Ο ιός HIV. Στο: HIV-AIDS, Ιός της Επίκτητης Ανοσολογικής Ανεπάρκειας. Υποεπιτροπή Εκπαίδευσης της Εθνικής Επιτροπής AIDS. Αθήνα: Εθνική Φαρμακοβιομηχανία Α.Ε., σελ. 9-14.

Σηφακάκη, Γ. (1995). Αντιμετωπίζοντας την ανίατη ασθένεια και το θάνατο: η σκοπιά της ψυχολογίας. Στο: Γ. Ποταμιάνος (Επιμ.) Δοκίμια στην Ψυχολογία της Υγείας. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα, σελ. 131-181.

Σιγάλας, Ι. (1995). Οικονομική διάσταση της HIV-λοίμωξης. Ελληνικά Αρχεία AIDS, τ. 3, 2, Απρίλιος-Ιούνιος 1995, σελ. 164-168.

Σιγάλας, Ι. (1998). Κοινωνικο-οικονομική θεώρηση της HIV λοίμωξης. Ελληνικά Αρχεία AIDS, τ.6, 3, Σεπτέμβριος 1998, σελ. 238-245.

Searight, H.R. (1998). Behavioral Medicine: A Primary Care Approach. Brunner/Mazel.

Sorin, M.D. (1996). Correlates of acceptance of HIV testing and post-test counseling in the obstetrical setting. AIDS Education Preview, Vol. 8, No.1, pp. 72-85.

Sternberg, S. (2001). Closer to AIDS vaccine? 20 prototypes are in trials; researchers feel they'll beat the virus. USA Today, May 9, 2001.

Taylor, S.T. (1995). Health Psychology. New York: Mc Graw-Hill, Ink.

Υφαντόπουλος, Γ. (1996). AIDS και Κοινωνικός Αποκλεισμός. Στο: Διαστάσεις του κοινωνικού αποκλεισμού στην Ελλάδα. Έκθεση για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. Τόμος Β. Αθήνα: Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών (ΕΚΚΕ), σελ. 13-54.

UNAIDS, Joint United Nations Programme on HIV/AIDS, (2000). AIDS epidemic update: December 2000. UNAIDS/WHO.

Williams, G., Stretton, T.B. & Leonard, J.C. (1983). AIDS in 1959? Lancet, 1983, issue: 1136.

WHO (World Health Organisation), (1994). Source Book for HIV/AIDS Counselling Training. (Draft), May 1994.

WHO (World Health Organisation), (1995). Counselling for HIV/AIDS: a key to caring for policy-makers, planners and implementers of counselling activities. Geneva.

Zhu, T., Korber, B. & Nahinias A. (1998). An African HIV-1 sequence from 1959 and implications for the origin of the epidemic. Nature, May 2 1998, Vol. 391, No. 6667, pp. 594.