AIDS AWARENESS PICTURE GALLERY

Κέντρα Ελέγχου και Αναφοράς AIDS

Χρονολογικά Στοιχεία για την Εξέλιξης της Επιδημίας

Συμβουλευτική για Λοίμωξη και Νόσο HIV

 

Συμβουλευτική για Πρόληψη

Συμβουλευτική για την Προώθηση Ασφαλούς Ερωτικής Επαφής

Οι δραστηριότητες του ατόμου που εμπεριέχουν μεγάλο βαθμό επικινδυνότητας για έκθεση στον HIV μπορούν να ανιχνευθούν κατά τη διάρκεια της λήψης ολοκληρωμένου ιστορικού. Σε ένα ενημερωμένο ιστορικό περιγράφονται οι υπάρχοντες αλλά και οι παρελθόντες σεξουαλικοί σύντροφοι καθώς και συγκεκριμένες σεξουαλικές πρακτικές του παρόντος και του παρελθόντος. Επίσης αναφέρεται η ύπαρξη ιστορικού σεξουαλικά μεταδιδομένων ασθενειών ή σεξουαλικής κακοποίησης.

Ο κίνδυνος που προκύπτει από συγκεκριμένες σεξουαλικές πρακτικές, μπορεί να μειωθεί με τη χρήση προφυλακτικών που εμποδίζουν την ανταλλαγή σωματικών υγρών. Δύο σύντροφοι που έχουν μονογαμική σχέση, πρέπει να χρησιμοποιούν προφυλακτικά μέχρι να σιγουρευτούν και οι δύο ότι δεν έχουν τον HIV, ούτε κάποιο άλλο σεξουαλικά μεταδιδόμενο νόσημα. Η επανειλημμένη έκθεση στον HIV,πρέπει να αποφεύγεται. Όταν δύο σεξουαλικοί σύντροφοι, είναι οροθετικοί στον HIV, πρέπει να κάνουν ασφαλές σεξ, ώστε να μειώσουν την πιθανότητα μετάδοσης διαφορετικών τύπων του HIV ή άλλων μολύνσεων. Όταν μόνο ο ένας σύντροφος είναι οροθετικός στον HIV, το ζευγάρι πρέπει να μειώσει στο ελάχιστο τη μη-ασφαλή ερωτική επαφή (CMA, 2000).

Συμβουλευτική για την Προώθηση Ασφαλούς Χρήσης Ναρκωτικών

Ένα πλήρες ιστορικό χρήσης ουσιών που δεν έχουν ιατρικό σκοπό, όπως για παράδειγμα στεροειδών αναβολικών, μπορεί να δώσει στο Σύμβουλο τη δυνατότητα να εκτιμήσει τις πιθανότητες έκθεσης στον HIV μέσω αυτών των ουσιών. Οι ουσίες αυτές συνδέονται με τον κίνδυνο προσβολής από τον HIV όταν γίνεται χρήση από κοινού εργαλείων ενδοφλέβιας χρήσης. Παράλληλα, κίνδυνος προκύπτει και εξαιτίας του γεγονότος ότι τα άτομα που χρησιμοποιούν τέτοιου είδους ουσίες δεν έχουν πάντοτε το επίπεδο ελέγχου που απαιτείται ώστε να προνοήσουν για την προστασία τους κατά τη διάρκεια της σεξουαλικής επαφής.

Ο Σύμβουλος πρέπει να συζητήσει τα εξής θέματα:
α. χρήση ναρκωτικών,
β. συχνότητα χρήσης,
γ. μεθόδους χορήγησης,
δ. επιπτώσεις της χρήσης στη σεξουαλική δραστηριότητα,
ε. ασθένειες που πιθανώς προκλήθηκαν από τη χρήση ναρκωτικών.

Ο Σύμβουλος οφείλει να υποδείξει στους ενδιαφερόμενους να κάνουν επιλογές που μειώνουν την πιθανότητα προσβολής από HIV και άλλες παθήσεις που μεταδίδονται με το αίμα. Τέτοιες επιλογές είναι: η χρήση ατομικών συνέργων ενδοφλέβιας χρήσης, το κάπνισμα και το σνιφάρισμα (CMA, 2000).

Συμβουλευτική για την Εκμηδένιση Άλλων Κίνδυνων

Μολυσμένα Αντικείμενα και Τραυματισμός του Δέρματος

Κάθε αντικείμενο τρυπήματος του δέρματος, το οποίο έρχεται σε επαφή με το αίμα κάποιου άλλου, μπορεί να μεταδώσει τον HIV. Η δερματοστιξία (tatoo), το τρύπημα των αυτιών και του σώματος (ear and body piercing), ο βελονισμός (acupuncture) και η δημιουργία ουλών (scarification) απαιτούν ιδιαίτερη προσοχή καθώς εγκυμονούν μεγάλο κίνδυνο όταν τα αντικείμενα δημιουργίας τους δεν είναι αποστειρωμένα (CMA, 2000).

Τεχνητή Γονιμοποίηση από Οροθετικούς Δότες Σπέρματος

Η τεχνητή γονιμοποίηση πρέπει να γίνεται μόνο εφόσον το σπέρμα που θα χρησιμοποιηθεί έχει εξετασθεί για HIV έξι μήνες μετά τη λήψη του. Ο Σύμβουλος οφείλει να είναι ενημερωμένος για τη διαδικασία που ακολουθείται και να μπορεί να βοηθήσει την ενδιαφερόμενη να ελέγξει αν έχουν τηρηθεί οι προδιαγραφές ασφαλείας προτού προχωρήσει στη λήψη του σπέρματος (CMA, 2000).

Μεταγγίσεις - Μεταμοσχεύσεις

Ο Σύμβουλος οφείλει να εξηγήσει στον ενδιαφερόμενο θέματα σχετικά με τη διαδικασία ελέγχου του αίματος, ώστε εκείνος να μπορέσει να λάβει αποφάσεις σχετικά με τη λήψη αίματος. Το ίδιο ισχύει και για την περίπτωση που το άτομο λαμβάνει παράγωγα αίματος, ιστούς και όργανα.

Τα άτομα που πρόκειται να υποβληθούν σε μετάγγιση ή μεταμόσχευση μπορεί να μην έχουν ανησυχία για την παρούσα κατάστασή τους, ως προς τη λοίμωξη HIV, αλλά να βιώνουν έντονο άγχος για τον κίνδυνο προσβολής από HIV. Η Συμβουλευτική πρέπει να εστιάζει σε τέτοια θέματα αλλά πρώτιστα πρέπει να κατευθύνεται στη μείωση του κινδύνου προσβολής ή μετάδοσης δίνοντας έμφαση στο ασφαλές σεξ (CMA, 2000).

Έκθεση στον HIV Λόγω Επαγγελματικής Ειδικότητας

Η πιθανότητα μόλυνσης λόγω επαγγελματικής ειδικότητας έχει εκτιμηθεί σε ελάχιστη. Η κύρια ανησυχία βρίσκεται στην πιθανότητα τρυπήματος από σύριγγα. Γι' αυτό σε χρησιμοποιημένες σύριγγες δεν πρέπει να προσπαθεί κανείς να ξαναβάλει το καπάκι και πρέπει πάντα να τις πετάει στα ειδικά δοχεία (CMA, 2000).